Cuirass

Cuirass
キュイラス
Cuirass
 • Def 19
Cuirass of Kupula
クプラのキュイラス
Cuirass of Kupula
 • Def 24
Cuirass of Kupula
クプラのキュイラス
Cuirass of Kupula
 • Def 26
Cuirass of Kupula
クプラのキュイラス
Cuirass of Kupula
 • Def 28
Cuirass of Dowina
ドウィナのキュイラス
Cuirass of Dowina
 • Def 19
 • Dex 10
Cuirass of Dowina
ドウィナのキュイラス
Cuirass of Dowina
 • Def 19
 • Dex 14
Cuirass of Dowina
ドウィナのキュイラス
Cuirass of Dowina
 • Def 19
 • Dex 20
Cuirass of Krukis
クルキスのキュイラス
Cuirass of Krukis
 • Str A:14 / S:10 / D:8
 • Def 19
Cuirass of Krukis
クルキスのキュイラス
Cuirass of Krukis
 • Str A:20 / S:14 / D:10
 • Def 19
Cuirass of Krukis
クルキスのキュイラス
Cuirass of Krukis
 • Str A:32 / S:20 / D:13
 • Def 19
Cuirass of Mokosh
モコシのキュイラス
Cuirass of Mokosh
 • Def 19
 • Vit 20
Cuirass of Mokosh
モコシのキュイラス
Cuirass of Mokosh
 • Def 19
 • Vit 35
Cuirass of Mokosh
モコシのキュイラス
Cuirass of Mokosh
 • Def 19
 • Vit 55
Cuirass of Pizamar
ピザマーのキュイラス
Cuirass of Pizamar
 • Def 19
 • WS 4
Cuirass of Pizamar
ピザマーのキュイラス
Cuirass of Pizamar
 • Def 19
 • WS 5
Cuirass of Pizamar
ピザマーのキュイラス
Cuirass of Pizamar
 • Def 19
 • WS 7
Cuirass of Ruevit
レビトのキュイラス
Cuirass of Ruevit
 • Def 22
 • Dex 12
Cuirass of Ruevit
レビトのキュイラス
Cuirass of Ruevit
 • Def 24
 • Dex 10
Cuirass of Ruevit
レビトのキュイラス
Cuirass of Ruevit
 • Def 26
 • Dex 12
Cuirass of Porevit
ポレビトのキュイラス
Cuirass of Porevit
 • Str A:12 / S:8 / D:6
 • Def 19
 • Dex 12
Cuirass of Porevit
ポレビトのキュイラス
Cuirass of Porevit
 • Str A:18 / S:12 / D:8
 • Def 19
 • Dex 9
Cuirass of Porevit
ポレビトのキュイラス
Cuirass of Porevit
 • Str A:25 / S:16 / D:10
 • Def 19
 • Dex 8
Cuirass of Ipabog
イパボグのキュイラス
Cuirass of Ipabog
 • Def 19
 • Dex 8
 • Vit 30
Cuirass of Ipabog
イパボグのキュイラス
Cuirass of Ipabog
 • Def 19
 • Dex 12
 • Vit 26
Cuirass of Ipabog
イパボグのキュイラス
Cuirass of Ipabog
 • Def 19
 • Dex 15
 • Vit 33
Cuirass of Vesna
ベスナのキュイラス
Cuirass of Vesna
 • Def 19
 • Dex 16
 • WS 2
Cuirass of Vesna
ベスナのキュイラス
Cuirass of Vesna
 • Def 19
 • Dex 10
 • WS 3
Cuirass of Vesna
ベスナのキュイラス
Cuirass of Vesna
 • Def 19
 • Dex 12
 • WS 5
Cuirass of Yarilo
ヤリーロのキュイラス
Cuirass of Yarilo
 • Def 23
 • Vit 44
Cuirass of Yarilo
ヤリーロのキュイラス
Cuirass of Yarilo
 • Def 25
 • Vit 32
Cuirass of Yarilo
ヤリーロのキュイラス
Cuirass of Yarilo
 • Def 27
 • Vit 20
Cuirass of Zorya
ゾーリャのキュイラス
Cuirass of Zorya
 • Def 23
 • WS 4
Cuirass of Zorya
ゾーリャのキュイラス
Cuirass of Zorya
 • Def 26
 • WS 2
Cuirass of Zorya
ゾーリャのキュイラス
Cuirass of Zorya
 • Def 28
 • WS 3
Cuirass of Morskoi
モスコイのキュイラス
Cuirass of Morskoi
 • Str A:14 / S:9 / D:6
 • Def 19
 • Vit 30
Cuirass of Morskoi
モスコイのキュイラス
Cuirass of Morskoi
 • Str A:20 / S:12 / D:8
 • Def 19
 • Vit 22
Cuirass of Morskoi
モスコイのキュイラス
Cuirass of Morskoi
 • Str A:28 / S:16 / D:10
 • Def 19
 • Vit 25
Cuirass of Perun
ペルーンのキュイラス
Cuirass of Perun
 • Str A:15 / S:10 / D:7
 • Def 19
 • WS 3
Cuirass of Perun
ペルーンのキュイラス
Cuirass of Perun
 • Str A:20 / S:14 / D:9
 • Def 19
 • WS 2
Cuirass of Perun
ペルーンのキュイラス
Cuirass of Perun
 • Str A:28 / S:18 / D:12
 • Def 19
 • WS 4
Cuirass of Dogoda
ドゴーダのキュイラス
Cuirass of Dogoda
 • Def 19
 • Vit 22
 • WS 5
Cuirass of Dogoda
ドゴーダのキュイラス
Cuirass of Dogoda
 • Def 19
 • Vit 39
 • WS 4
Cuirass of Dogoda
ドゴーダのキュイラス
Cuirass of Dogoda
 • Def 19
 • Vit 55
 • WS 3
Cuirass of Zhiva
ジヴァのキュイラス
Cuirass of Zhiva
 • Def 22
 • Dex 8
 • Vit 20
Cuirass of Zhiva
ジヴァのキュイラス
Cuirass of Zhiva
 • Def 24
 • Dex 15
 • Vit 17
Cuirass of Zhiva
ジヴァのキュイラス
Cuirass of Zhiva
 • Def 26
 • Dex 9
 • Vit 30
Cuirass of Svarozic
スヴァロジクのキュイラス
Cuirass of Svarozic
 • Str A:12 / S:9 / D:6
 • Def 19
 • Dex 6
 • Vit 22
Cuirass of Svarozic
スヴァロジクのキュイラス
Cuirass of Svarozic
 • Str A:18 / S:12 / D:8
 • Def 19
 • Dex 10
 • Vit 28
Cuirass of Svarozic
スヴァロジクのキュイラス
Cuirass of Svarozic
 • Str A:25 / S:15 / D:10
 • Def 19
 • Dex 9
 • Vit 37
Cuirass of Dazhbog
ダジボーグのキュイラス
Cuirass of Dazhbog
 • Def 19
 • Dex 8
 • Vit 35
 • WS 2
Cuirass of Dazhbog
ダジボーグのキュイラス
Cuirass of Dazhbog
 • Def 19
 • Dex 10
 • Vit 42
 • WS 4
Cuirass of Dazhbog
ダジボーグのキュイラス
Cuirass of Dazhbog
 • Def 19
 • Dex 11
 • Vit 51
 • WS 3
Cuirass of Baba-Yaga
バーバヤーガのキュイラス
Cuirass of Baba-Yaga
 • Def 23
 • Dex 8
 • Vit 28
 • WS 3
Cuirass of Baba-Yaga
バーバヤーガのキュイラス
Cuirass of Baba-Yaga
 • Def 25
 • Dex 9
 • Vit 21
 • WS 2
Cuirass of Baba-Yaga
バーバヤーガのキュイラス
Cuirass of Baba-Yaga
 • Def 27
 • Dex 9
 • Vit 32
 • WS 3
Cuirass of Svarog
スヴァローグのキュイラス
Cuirass of Svarog
 • Str A:15 / S:10 / D:6
 • Def 19
 • Dex 10
 • Vit 22
 • WS 3
Cuirass of Svarog
スヴァローグのキュイラス
Cuirass of Svarog
 • Str A:22 / S:14 / D:8
 • Def 19
 • Dex 6
 • Vit 35
 • WS 2
Cuirass of Svarog
スヴァローグのキュイラス
Cuirass of Svarog
 • Str A:28 / S:18 / D:11
 • Def 19
 • Dex 9
 • Vit 38
 • WS 4
Cuirass of Belobog
ベロボーグのキュイラス
Cuirass of Belobog
 • Def 19
 • WS 5
 • SA -3sec
Cuirass of Belobog
ベロボーグのキュイラス
Cuirass of Belobog
 • Def 19
 • WS 4
 • SA -4sec
Cuirass of Belobog
ベロボーグのキュイラス
Cuirass of Belobog
 • Def 19
 • WS 2
 • SA -5sec
Cuirass of Chernobog
チェルノボグのキュイラス
Cuirass of Chernobog
 • AR 6
 • Def 19
 • Dex 12
Cuirass of Chernobog
チェルノボグのキュイラス
Cuirass of Chernobog
 • AR 10
 • Def 19
 • Dex 10
Cuirass of Chernobog
チェルノボグのキュイラス
Cuirass of Chernobog
 • AR 15
 • Def 19
 • Dex 14
Cuirass of Rod
ロードのキュイラス
Cuirass of Rod
 • Def 19
 • Def Based on XP [14 (70000 XP)]
Cuirass of Simargl
シマルグルのキュイラス
Cuirass of Simargl
 • VoH 3%
 • Def 19
 • Vit 30