Chain Mail

Chain Mail
鎖帷子
Chain Mail
 • Def 12
 • WS -1
Chain Mail of Kupula
クプラの鎖帷子
Chain Mail of Kupula
 • Def 14
 • WS -1
Chain Mail of Kupula
クプラの鎖帷子
Chain Mail of Kupula
 • Def 15
 • WS -1
Chain Mail of Kupula
クプラの鎖帷子
Chain Mail of Kupula
 • Def 16
 • WS -1
Chain Mail of Kupula
クプラの鎖帷子
Chain Mail of Kupula
 • Def 18
 • WS -1
Chain Mail of Dowina
ドウィナの鎖帷子
Chain Mail of Dowina
 • Def 12
 • Dex 5
 • WS -1
Chain Mail of Dowina
ドウィナの鎖帷子
Chain Mail of Dowina
 • Def 12
 • Dex 8
 • WS -1
Chain Mail of Dowina
ドウィナの鎖帷子
Chain Mail of Dowina
 • Def 12
 • Dex 10
 • WS -1
Chain Mail of Dowina
ドウィナの鎖帷子
Chain Mail of Dowina
 • Def 12
 • Dex 15
 • WS -1
Chain Mail of Mokosh
モコシの鎖帷子
Chain Mail of Mokosh
 • Def 12
 • Vit 8
 • WS -1
Chain Mail of Mokosh
モコシの鎖帷子
Chain Mail of Mokosh
 • Def 12
 • Vit 15
 • WS -1
Chain Mail of Mokosh
モコシの鎖帷子
Chain Mail of Mokosh
 • Def 12
 • Vit 22
 • WS -1
Chain Mail of Mokosh
モコシの鎖帷子
Chain Mail of Mokosh
 • Def 12
 • Vit 30
 • WS -1
Chain Mail of Ruevit
レビトの鎖帷子
Chain Mail of Ruevit
 • Def 13
 • Dex 12
 • WS -1
Chain Mail of Ruevit
レビトの鎖帷子
Chain Mail of Ruevit
 • Def 14
 • Dex 8
 • WS -1
Chain Mail of Ruevit
レビトの鎖帷子
Chain Mail of Ruevit
 • Def 15
 • Dex 6
 • WS -1
Chain Mail of Ruevit
レビトの鎖帷子
Chain Mail of Ruevit
 • Def 16
 • Dex 5
 • WS -1
Chain Mail of Yarilo
ヤリーロの鎖帷子
Chain Mail of Yarilo
 • Def 13
 • Vit 20
 • WS -1
Chain Mail of Yarilo
ヤリーロの鎖帷子
Chain Mail of Yarilo
 • Def 14
 • Vit 16
 • WS -1
Chain Mail of Yarilo
ヤリーロの鎖帷子
Chain Mail of Yarilo
 • Def 15
 • Vit 8
 • WS -1
Chain Mail of Yarilo
ヤリーロの鎖帷子
Chain Mail of Yarilo
 • Def 16
 • Vit 18
 • WS -1
Chain Mail of Rod
ロードの鎖帷子
Chain Mail of Rod
 • Def Based on XP [10 (5000 XP)]
 • Def 12
 • WS -1
Chain Mail of Syen
シエンの鎖帷子
Chain Mail of Syen
 • Def 9
 • WS -1
Chain Mail of Syen
シエンの鎖帷子
Chain Mail of Syen
 • Def 11
 • WS -1
Chain Mail of Stribog
ストリボグの鎖帷子
Chain Mail of Stribog
 • Def 12
 • Vit -7
 • WS 1
Chain Mail of Stribog
ストリボグの鎖帷子
Chain Mail of Stribog
 • Def 12
 • Vit -11
 • WS 2
Chain Mail of Chmarnik
チマーニクの鎖帷子
Chain Mail of Chmarnik
 • Def 15
 • Dex -3
 • WS -1
Chain Mail of Chmarnik
チマーニクの鎖帷子
Chain Mail of Chmarnik
 • Def 18
 • Dex -4
 • WS -1
Chain Mail of Nosferatu
ノスフェラトゥの鎖帷子
Chain Mail of Nosferatu
 • Str 6
 • Def 10
 • WS -1
Chain Mail of Nosferatu
ノスフェラトゥの鎖帷子
Chain Mail of Nosferatu
 • Str 7
 • Def 11
 • WS -1
Chain Mail of Ved'miak
ヴェドミアクの鎖帷子
Chain Mail of Ved'miak
 • DR 50%
 • Def 9
 • Vit 21
 • WS -1
Chain Mail of Ved'miak
ヴェドミアクの鎖帷子
Chain Mail of Ved'miak
 • DR 50%
 • Def 9
 • Vit 26
 • WS -1