Ring

Ring of Kupula
クプラの指輪
Ring of Kupula
 • Def 3
Ring of Kupula
クプラの指輪
Ring of Kupula
 • Def 4
Ring of Kupula
クプラの指輪
Ring of Kupula
 • Def 5
Ring of Kupula
クプラの指輪
Ring of Kupula
 • Def 6
Ring of Kupula
クプラの指輪
Ring of Kupula
 • Def 7
Ring of Kupula
クプラの指輪
Ring of Kupula
 • Def 8
Ring of Kupula
クプラの指輪
Ring of Kupula
 • Def 9
Ring of Dowina
ドウィナの指輪
Ring of Dowina
 • Dex 4
Ring of Dowina
ドウィナの指輪
Ring of Dowina
 • Dex 6
Ring of Dowina
ドウィナの指輪
Ring of Dowina
 • Dex 8
Ring of Dowina
ドウィナの指輪
Ring of Dowina
 • Dex 10
Ring of Dowina
ドウィナの指輪
Ring of Dowina
 • Dex 13
Ring of Dowina
ドウィナの指輪
Ring of Dowina
 • Dex 16
Ring of Dowina
ドウィナの指輪
Ring of Dowina
 • Dex 19
Ring of Krukis
クルキスの指輪
Ring of Krukis
 • Str A:6 / S:4 / D:2
Ring of Krukis
クルキスの指輪
Ring of Krukis
 • Str A:7 / S:5 / D:3
Ring of Krukis
クルキスの指輪
Ring of Krukis
 • Str A:9 / S:6 / D:4
Ring of Krukis
クルキスの指輪
Ring of Krukis
 • Str A:12 / S:8 / D:5
Ring of Krukis
クルキスの指輪
Ring of Krukis
 • Str A:15 / S:10 / D:6
Ring of Krukis
クルキスの指輪
Ring of Krukis
 • Str A:20 / S:12 / D:8
Ring of Krukis
クルキスの指輪
Ring of Krukis
 • Str A:28 / S:18 / D:10
Ring of Mokosh
モコシの指輪
Ring of Mokosh
 • Vit 10
Ring of Mokosh
モコシの指輪
Ring of Mokosh
 • Vit 16
Ring of Mokosh
モコシの指輪
Ring of Mokosh
 • Vit 24
Ring of Mokosh
モコシの指輪
Ring of Mokosh
 • Vit 33
Ring of Mokosh
モコシの指輪
Ring of Mokosh
 • Vit 42
Ring of Mokosh
モコシの指輪
Ring of Mokosh
 • Vit 57
Ring of Mokosh
モコシの指輪
Ring of Mokosh
 • Vit 71
Ring of Pizamar
ピザマーの指輪
Ring of Pizamar
 • WS 2
Ring of Pizamar
ピザマーの指輪
Ring of Pizamar
 • WS 3
Ring of Pizamar
ピザマーの指輪
Ring of Pizamar
 • WS 4
Ring of Pizamar
ピザマーの指輪
Ring of Pizamar
 • WS 5
Ring of Pizamar
ピザマーの指輪
Ring of Pizamar
 • WS 6
Ring of Pizamar
ピザマーの指輪
Ring of Pizamar
 • WS 7
Ring of Pizamar
ピザマーの指輪
Ring of Pizamar
 • WS 8
Ring of Ruevit
レビトの指輪
Ring of Ruevit
 • Def 1
 • Dex 6
Ring of Ruevit
レビトの指輪
Ring of Ruevit
 • Def 2
 • Dex 7
Ring of Ruevit
レビトの指輪
Ring of Ruevit
 • Def 3
 • Dex 8
Ring of Ruevit
レビトの指輪
Ring of Ruevit
 • Def 4
 • Dex 9
Ring of Ruevit
レビトの指輪
Ring of Ruevit
 • Def 5
 • Dex 12
Ring of Ruevit
レビトの指輪
Ring of Ruevit
 • Def 6
 • Dex 9
Ring of Ruevit
レビトの指輪
Ring of Ruevit
 • Def 7
 • Dex 15
Ring of Porevit
ポレビトの指輪
Ring of Porevit
 • Str 3
 • Dex 5
Ring of Porevit
ポレビトの指輪
Ring of Porevit
 • Str 4
 • Dex 6
Ring of Porevit
ポレビトの指輪
Ring of Porevit
 • Str 5
 • Dex 8
Ring of Porevit
ポレビトの指輪
Ring of Porevit
 • Str 6
 • Dex 9
Ring of Porevit
ポレビトの指輪
Ring of Porevit
 • Str 8
 • Dex 9
Ring of Porevit
ポレビトの指輪
Ring of Porevit
 • Str 9
 • Dex 10
Ring of Porevit
ポレビトの指輪
Ring of Porevit
 • Str 10
 • Dex 12
Ring of Ipabog
イパボグの指輪
Ring of Ipabog
 • Dex 5
 • Vit 12
Ring of Ipabog
イパボグの指輪
Ring of Ipabog
 • Dex 6
 • Vit 10
Ring of Ipabog
イパボグの指輪
Ring of Ipabog
 • Dex 5
 • Vit 22
Ring of Ipabog
イパボグの指輪
Ring of Ipabog
 • Dex 7
 • Vit 20
Ring of Ipabog
イパボグの指輪
Ring of Ipabog
 • Dex 8
 • Vit 25
Ring of Ipabog
イパボグの指輪
Ring of Ipabog
 • Dex 9
 • Vit 30
Ring of Ipabog
イパボグの指輪
Ring of Ipabog
 • Dex 10
 • Vit 41
Ring of Vesna
ベスナの指輪
Ring of Vesna
 • Dex 5
 • WS 1
Ring of Vesna
ベスナの指輪
Ring of Vesna
 • Dex 7
 • WS 2
Ring of Vesna
ベスナの指輪
Ring of Vesna
 • Dex 7
 • WS 4
Ring of Vesna
ベスナの指輪
Ring of Vesna
 • Dex 6
 • WS 5
Ring of Vesna
ベスナの指輪
Ring of Vesna
 • Dex 9
 • WS 5
Ring of Vesna
ベスナの指輪
Ring of Vesna
 • Dex 11
 • WS 4
Ring of Vesna
ベスナの指輪
Ring of Vesna
 • Dex 15
 • WS 3
Ring of Yarilo
ヤリーロの指輪
Ring of Yarilo
 • Def 2
 • Vit 10
Ring of Yarilo
ヤリーロの指輪
Ring of Yarilo
 • Def 3
 • Vit 20
Ring of Yarilo
ヤリーロの指輪
Ring of Yarilo
 • Def 4
 • Vit 12
Ring of Yarilo
ヤリーロの指輪
Ring of Yarilo
 • Def 5
 • Vit 22
Ring of Yarilo
ヤリーロの指輪
Ring of Yarilo
 • Def 6
 • Vit 17
Ring of Yarilo
ヤリーロの指輪
Ring of Yarilo
 • Def 7
 • Vit 20
Ring of Yarilo
ヤリーロの指輪
Ring of Yarilo
 • Def 8
 • Vit 34
Ring of Zorya
ゾーリャの指輪
Ring of Zorya
 • Def 3
 • WS 2
Ring of Zorya
ゾーリャの指輪
Ring of Zorya
 • Def 4
 • WS 3
Ring of Zorya
ゾーリャの指輪
Ring of Zorya
 • Def 5
 • WS 2
Ring of Zorya
ゾーリャの指輪
Ring of Zorya
 • Def 6
 • WS 3
Ring of Zorya
ゾーリャの指輪
Ring of Zorya
 • Def 7
 • WS 4
Ring of Zorya
ゾーリャの指輪
Ring of Zorya
 • Def 8
 • WS 2
Ring of Zorya
ゾーリャの指輪
Ring of Zorya
 • Def 9
 • WS 4
Ring of Morskoi
モスコイの指輪
Ring of Morskoi
 • Str 4
 • Vit 15
Ring of Morskoi
モスコイの指輪
Ring of Morskoi
 • Str 5
 • Vit 16
Ring of Morskoi
モスコイの指輪
Ring of Morskoi
 • Str 6
 • Vit 20
Ring of Morskoi
モスコイの指輪
Ring of Morskoi
 • Str 7
 • Vit 15
Ring of Morskoi
モスコイの指輪
Ring of Morskoi
 • Str 8
 • Vit 20
Ring of Morskoi
モスコイの指輪
Ring of Morskoi
 • Str 9
 • Vit 18
Ring of Morskoi
モスコイの指輪
Ring of Morskoi
 • Str 10
 • Vit 33
Ring of Perun
ペルーンの指輪
Ring of Perun
 • Str 4
 • WS 2
Ring of Perun
ペルーンの指輪
Ring of Perun
 • Str 5
 • WS 2
Ring of Perun
ペルーンの指輪
Ring of Perun
 • Str 6
 • WS 3
Ring of Perun
ペルーンの指輪
Ring of Perun
 • Str 8
 • WS 3
Ring of Perun
ペルーンの指輪
Ring of Perun
 • Str 9
 • WS 4
Ring of Perun
ペルーンの指輪
Ring of Perun
 • Str 10
 • WS 5
Ring of Perun
ペルーンの指輪
Ring of Perun
 • Str 12
 • WS 3
Ring of Dogoda
ドゴーダの指輪
Ring of Dogoda
 • Vit 15
 • WS 3
Ring of Dogoda
ドゴーダの指輪
Ring of Dogoda
 • Vit 22
 • WS 2
Ring of Dogoda
ドゴーダの指輪
Ring of Dogoda
 • Vit 20
 • WS 5
Ring of Dogoda
ドゴーダの指輪
Ring of Dogoda
 • Vit 33
 • WS 2
Ring of Dogoda
ドゴーダの指輪
Ring of Dogoda
 • Vit 15
 • WS 5
Ring of Dogoda
ドゴーダの指輪
Ring of Dogoda
 • Vit 24
 • WS 4
Ring of Dogoda
ドゴーダの指輪
Ring of Dogoda
 • Vit 50
 • WS 3
Ring of Zhiva
ジヴァの指輪
Ring of Zhiva
 • Def 1
 • Dex 2
 • Vit 16
Ring of Zhiva
ジヴァの指輪
Ring of Zhiva
 • Def 1
 • Dex 9
 • Vit 8
Ring of Zhiva
ジヴァの指輪
Ring of Zhiva
 • Def 2
 • Dex 8
 • Vit 20
Ring of Zhiva
ジヴァの指輪
Ring of Zhiva
 • Def 3
 • Dex 9
 • Vit 18
Ring of Zhiva
ジヴァの指輪
Ring of Zhiva
 • Def 4
 • Dex 6
 • Vit 22
Ring of Zhiva
ジヴァの指輪
Ring of Zhiva
 • Def 5
 • Dex 9
 • Vit 18
Ring of Zhiva
ジヴァの指輪
Ring of Zhiva
 • Def 6
 • Dex 9
 • Vit 25
Ring of Zhiva
シヴァの指輪
Ring of Zhiva
 • Def 8
 • Dex 7
 • Vit 28
Ring of Svarozic
スヴァロジクの指輪
Ring of Svarozic
 • Str 2
 • Dex 4
 • Vit 10
Ring of Svarozic
スヴァロジクの指輪
Ring of Svarozic
 • Str 3
 • Dex 9
 • Vit 5
Ring of Svarozic
スヴァロジクの指輪
Ring of Svarozic
 • Str 4
 • Dex 5
 • Vit 15
Ring of Svarozic
スヴァロジクの指輪
Ring of Svarozic
 • Str 5
 • Dex 8
 • Vit 20
Ring of Svarozic
スヴァロジクの指輪
Ring of Svarozic
 • Str 6
 • Dex 10
 • Vit 15
Ring of Svarozic
スヴァロジクの指輪
Ring of Svarozic
 • Str 7
 • Dex 9
 • Vit 20
Ring of Svarozic
スヴァロジクの指輪
Ring of Svarozic
 • Str 8
 • Dex 12
 • Vit 28
Ring of Svarozic
スヴァロジクの指輪
Ring of Svarozic
 • Str 9
 • Dex 10
 • Vit 34
Ring of Dazhbog
ダジボーグの指輪
Ring of Dazhbog
 • Dex 3
 • Vit 10
 • WS 2
Ring of Dazhbog
ダジボーグの指輪
Ring of Dazhbog
 • Dex 5
 • Vit 15
 • WS 3
Ring of Dazhbog
ダジボーグの指輪
Ring of Dazhbog
 • Dex 8
 • Vit 25
 • WS 2
Ring of Dazhbog
ダジボーグの指輪
Ring of Dazhbog
 • Dex 9
 • Vit 16
 • WS 4
Ring of Dazhbog
ダジボーグの指輪
Ring of Dazhbog
 • Dex 7
 • Vit 31
 • WS 3
Ring of Dazhbog
ダジボーグの指輪
Ring of Dazhbog
 • Dex 9
 • Vit 30
 • WS 2
Ring of Dazhbog
ダジボーグの指輪
Ring of Dazhbog
 • Dex 12
 • Vit 36
 • WS 3
Ring of Dazhbog
ダジボーグの指輪
Ring of Dazhbog
 • Dex 10
 • Vit 35
 • WS 4
Ring of Baba-Yaga
バーバヤーガの指輪
Ring of Baba-Yaga
 • Def 2
 • Dex 3
 • Vit 15
 • WS 2
Ring of Baba-Yaga
バーバヤーガの指輪
Ring of Baba-Yaga
 • Def 2
 • Dex 10
 • Vit 8
 • WS 2
Ring of Baba-Yaga
バーバヤーガの指輪
Ring of Baba-Yaga
 • Def 3
 • Dex 6
 • Vit 22
 • WS 2
Ring of Baba-Yaga
バーバヤーガの指輪
Ring of Baba-Yaga
 • Def 3
 • Dex 10
 • Vit 18
 • WS 3
Ring of Baba-Yaga
バーバヤーガの指輪
Ring of Baba-Yaga
 • Def 4
 • Dex 8
 • Vit 28
 • WS 1
Ring of Baba-Yaga
バーバヤーガの指輪
Ring of Baba-Yaga
 • Def 4
 • Dex 11
 • Vit 36
 • WS 2
Ring of Baba-Yaga
バーバヤーガの指輪
Ring of Baba-Yaga
 • Def 5
 • Dex 9
 • Vit 20
 • WS 2
Ring of Baba-Yaga
バーバヤーガの指輪
Ring of Baba-Yaga
 • Def 7
 • Dex 9
 • Vit 30
 • WS 3
Ring of Svarog
スヴァローグの指輪
Ring of Svarog
 • Str 2
 • Dex 3
 • Vit 12
 • WS 2
Ring of Svarog
スヴァローグの指輪
Ring of Svarog
 • Str 3
 • Dex 10
 • Vit 15
 • WS 3
Ring of Svarog
スヴァローグの指輪
Ring of Svarog
 • Str 4
 • Dex 8
 • Vit 33
 • WS 1
Ring of Svarog
スヴァローグの指輪
Ring of Svarog
 • Str 5
 • Dex 7
 • Vit 35
 • WS 3
Ring of Svarog
スヴァローグの指輪
Ring of Svarog
 • Str 6
 • Dex 9
 • Vit 42
 • WS 2
Ring of Svarog
スヴァローグの指輪
Ring of Svarog
 • Str 7
 • Dex 6
 • Vit 33
 • WS 3
Ring of Svarog
スヴァローグの指輪
Ring of Svarog
 • Str 8
 • Dex 12
 • Vit 40
 • WS 2
Ring of Svarog
スヴァローグの指輪
Ring of Svarog
 • Str A:25 / S:18 / D:10
 • Dex 9
 • Vit 33
 • WS 3
Ring of Belobog
ベロボーグの指輪
Ring of Belobog
 • WS 5
 • SA A:-1sec / S:-2sec / D:-3sec
Ring of Belobog
ベロボーグの指輪
Ring of Belobog
 • WS 4
 • SA A:-2sec / S:-3sec / D:-4sec
Ring of Belobog
ベロボーグの指輪
Ring of Belobog
 • WS 3
 • SA A:-3sec / S:-4sec / D:-5sec
Ring of Belobog
ベロボーグの指輪
Ring of Belobog
 • WS 2
 • SA A:-4sec / S:-5sec / D:-6sec
Ring of Chernobog
チェルノボグの指輪
Ring of Chernobog
 • AR A:6 / S:4 / D:2
 • Dex 6
Ring of Chernobog
チェルノボグの指輪
Ring of Chernobog
 • AR A:10 / S:7 / D:3
 • Dex 7
Ring of Chernobog
チェルノボグの指輪
Ring of Chernobog
 • AR A:14 / S:9 / D:4
 • Dex 9
Ring of Chernobog
チェルノボグの指輪
Ring of Chernobog
 • AR A:18 / S:12 / D:5
 • Dex 11
Ring of Rod
ロードの指輪
Ring of Rod
 • Str Based on XP [14 (14000 XP)]
Ring of Rod
ロードの指輪
Ring of Rod
 • Def Based on XP [12 (36000 XP)]
Ring of Rod
ロードの指輪
Ring of Rod
 • Dex Based on XP [22 (22000 XP)]
Ring of Rod
ロードの指輪
Ring of Rod
 • Vit Based on XP [80 (40000 XP)]
Ring of Simargl
シマルグルの指輪
Ring of Simargl
 • VoH 2%
 • Vit 18
Ring of Simargl
シマルグルの指輪
Ring of Simargl
 • VoH 3%
 • Vit 22
Ring of Simargl
シマルグルの指輪
Ring of Simargl
 • VoH 4%
 • Vit 28
Ring of Simargl
シマルグルの指輪
Ring of Simargl
 • VoH 5%
 • Vit 30
Ring of Syen
シエンの指輪
Ring of Syen
 • Def -2
Ring of Syen
シエンの指輪
Ring of Syen
 • Def -6
Ring of Syen
シエンの指輪
Ring of Syen
 • Def -7
Ring of Syen
シエンの指輪
Ring of Syen
 • Def -12
Ring of Syen
シエンの指輪
Ring of Syen
 • Def -15
Ring of Stribog
ストリボグの指輪
Ring of Stribog
 • Vit -5
 • WS 4
Ring of Stribog
ストリボグの指輪
Ring of Stribog
 • Vit -9
 • WS 5
Ring of Stribog
ストリボグの指輪
Ring of Stribog
 • Vit -12
 • WS 6
Ring of Stribog
ストリボグの指輪
Ring of Stribog
 • Vit -17
 • WS 7
Ring of Stribog
ストリボグの指輪
Ring of Stribog
 • Vit -22
 • WS 8
Ring of Lesovik
レゾビクの指輪
Ring of Lesovik
 • Str -1
 • Dex 5
Ring of Lesovik
レゾビクの指輪
Ring of Lesovik
 • Str -2
 • Dex 9
Ring of Lesovik
レゾビクの指輪
Ring of Lesovik
 • Str -3
 • Dex 14
Ring of Lesovik
レゾビクの指輪
Ring of Lesovik
 • Str -4
 • Dex 16
Ring of Lesovik
レゾビクの指輪
Ring of Lesovik
 • Str -5
 • Dex 22
Ring of Pripegala
プリペガラの指輪
Ring of Pripegala
 • Str 4
 • Vit -8
Ring of Pripegala
プリペガラの指輪
Ring of Pripegala
 • Str 7
 • Vit -12
Ring of Pripegala
プリペガラの指輪
Ring of Pripegala
 • Str 11
 • Vit -18
Ring of Pripegala
プリペガラの指輪
Ring of Pripegala
 • Str 18
 • Vit -20
Ring of Pripegala
プリペガラの指輪
Ring of Pripegala
 • Str 25
 • Vit -27
Ring of Morena
モレーナの指輪
Ring of Morena
 • Str 2
 • Def 2
 • SA 10sec
Ring of Morena
モレーナの指輪
Ring of Morena
 • Str 5
 • Def 4
 • SA 5sec
Ring of Morena
モレーナの指輪
Ring of Morena
 • Str 6
 • Def 5
 • SA 6sec
Ring of Morena
モレーナの指輪
Ring of Morena
 • Str 8
 • Def 7
 • SA 10sec
Ring of Morena
モレーナの指輪
Ring of Morena
 • Str 9
 • Def 8
 • SA 15sec
Ring of Chmarnik
チマーニクの指輪
Ring of Chmarnik
 • Def 4
 • Dex -1
Ring of Chmarnik
チマーニクの指輪
Ring of Chmarnik
 • Def 6
 • Dex -3
Ring of Chmarnik
チマーニクの指輪
Ring of Chmarnik
 • Def 8
 • Dex -4
Ring of Chmarnik
チマーニクの指輪
Ring of Chmarnik
 • Def 10
 • Dex -7
Ring of Chmarnik
チマーニクの指輪
Ring of Chmarnik
 • Def 11
 • Dex -9
Ring of Ved'ma
ヴェドマの指輪
Ring of Ved'ma
 • VoH 2%
 • Dex 7
 • WS -1
Ring of Ved'ma
ヴェドマの指輪
Ring of Ved'ma
 • VoH 3%
 • Dex 9
 • WS -2
Ring of Ved'ma
ヴェドマの指輪
Ring of Ved'ma
 • VoH 3%
 • Dex 12
 • WS -1
Ring of Ved'ma
ヴェドマの指輪
Ring of Ved'ma
 • VoH 4%
 • Dex 15
 • WS -3
Ring of Ved'ma
ヴェドマの指輪
Ring of Ved'ma
 • VoH 5%
 • Dex 10
 • WS -4
Ring of Volos
ヴォロスの指輪
Ring of Volos
 • Str 5
 • Dex 7
 • Vit -9
 • WS -1
Ring of Volos
ヴォロスの指輪
Ring of Volos
 • Str 7
 • Dex 10
 • Vit -6
 • WS -2
Ring of Volos
ヴォロスの指輪
Ring of Volos
 • Str 9
 • Dex 12
 • Vit -15
 • WS -1
Ring of Volos
ヴォロスの指輪
Ring of Volos
 • Str 12
 • Dex 12
 • Vit -8
 • WS -3
Ring of Volos
ヴォロスの指輪
Ring of Volos
 • Str 18
 • Dex 10
 • Vit -20
 • WS -1
Ring of Nosferatu
ノスフェラトゥの指輪
Ring of Nosferatu
 • Str A:10 / S:6 / D:5
 • Def -1
Ring of Nosferatu
ノスフェラトゥの指輪
Ring of Nosferatu
 • Str A:14 / S:8 / D:6
 • Def -2
Ring of Nosferatu
ノスフェラトゥの指輪
Ring of Nosferatu
 • Str A:20 / S:12 / D:8
 • Def -2
Ring of Nosferatu
ノスフェラトゥの指輪
Ring of Nosferatu
 • Str A:28 / S:18 / D:10
 • Def -3
Ring of Nosferatu
ノスフェラトゥの指輪
Ring of Nosferatu
 • Str A:35 / S:24 / D:14
 • Def -4
Ring of Ved'miak
ヴェドミアクの指輪
Ring of Ved'miak
 • DR 10%
 • Def -1
 • Vit 12
Ring of Ved'miak
ヴェドミアクの指輪
Ring of Ved'miak
 • DR 30%
 • Def -2
 • Vit 22
Ring of Ved'miak
ヴェドミアクの指輪
Ring of Ved'miak
 • DR 50%
 • Def -2
 • Vit 31
Ring of Ved'miak
ヴェドミアクの指輪
Ring of Ved'miak
 • DR 70%
 • Def -3
 • Vit 43
Ring of Ved'miak
ヴェドミアクの指輪
Ring of Ved'miak
 • DR 90%
 • Def -4
 • Vit 45