Gladius

Gladius
グラディウス
Gladius
 • AD 4~7
 • AR 2
Gladius of Dowina
ドウィナのグラディウス
Gladius of Dowina
 • AD 4~7
 • AR 2
 • Dex 2
Gladius of Dowina
ドウィナのグラディウス
Gladius of Dowina
 • AD 4~7
 • AR 2
 • Dex 4
Gladius of Dowina
ドウィナのグラディウス
Gladius of Dowina
 • AD 4~7
 • AR 2
 • Dex 6
Gladius of Krukis
クルキスのグラディウス
Gladius of Krukis
 • AD 4~9
 • AR 2
Gladius of Krukis
クルキスのグラディウス
Gladius of Krukis
 • AD 5~9
 • AR 2
Gladius of Krukis
クルキスのグラディウス
Gladius of Krukis
 • AD 6~10
 • AR 2
Gladius of Porevit
ポレビトのグラディウス
Gladius of Porevit
 • AD 4~11
 • AR 2
 • Dex 1
Gladius of Porevit
ポレビトのグラディウス
Gladius of Porevit
 • AD 4~9
 • AR 2
 • Dex 5
Gladius of Porevit
ポレビトのグラディウス
Gladius of Porevit
 • AD 4~10
 • AR 2
 • Dex 6
Gladius of Rod
ロードのグラディウス
Gladius of Rod
 • AD 4~7
 • AR 2
 • Str Based on XP [8 (800 XP)]
Gladius of Syen
シエンのグラディウス
Gladius of Syen
 • AD 2~7
 • AR 2
Gladius of Stribog
ストリボグのグラディウス
Gladius of Stribog
 • AD 4~7
 • AR 2
 • Vit -8
 • WS 3
Gladius of Stribog
ストリボグのグラディウス
Gladius of Stribog
 • AD 4~7
 • AR 2
 • Vit -5
 • WS 2
Gladius of Lesovik
レゾビクのグラディウス
Gladius of Lesovik
 • AD 4~5
 • AR 2
 • Dex 4
Gladius of Lesovik
レゾビクのグラディウス
Gladius of Lesovik
 • AD 4~6
 • AR 2
 • Dex 7
Gladius of Pripegala
プリペガラのグラディウス
Gladius of Pripegala
 • AD 5~12
 • AR 2
 • Vit -10
Gladius of Pripegala
プリペガラのグラディウス
Gladius of Pripegala
 • AD 4~16
 • AR 2
 • Vit -10
Gladius of Chmarnik
チマーニクのグラディウス
Gladius of Chmarnik
 • AD 4~9
 • AR 2
 • Dex -2
Gladius of Chmarnik
チマーニクのグラディウス
Gladius of Chmarnik
 • AD 4~10
 • AR 2
 • Dex -3
Gladius of Volos
ヴォロスのグラディウス
Gladius of Volos
 • AD 7~8
 • AR 2
 • Dex 4
 • Vit -11
 • WS -1
Gladius of Volos
ヴォロスのグラディウス
Gladius of Volos
 • AD 4~18
 • AR 2
 • Dex 3
 • Vit -8
 • WS -2
Gladius of Nosferatu
ノスフェラトゥのグラディウス
Gladius of Nosferatu
 • AD 4~10
 • AR 2
 • Def -3
Gladius of Nosferatu
ノスフェラトゥのグラディウス
Gladius of Nosferatu
 • AD 7~12
 • AR 2
 • Def -2
Gladius of Ved'miak
ヴェドミアクのグラディウス
Gladius of Ved'miak
 • DR 35%
 • AD 4~7
 • AR 2
 • Def -2
 • Vit 20