Combat Axe

Combat Axe
長斧
Combat Axe
 • AD 9~46
 • AR 10
Combat Axe of Dowina
ドウィナの長斧
Combat Axe of Dowina
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Dex 4
Combat Axe of Dowina
ドウィナの長斧
Combat Axe of Dowina
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Dex 7
Combat Axe of Dowina
ドウィナの長斧
Combat Axe of Dowina
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Dex 9
Combat Axe of Dowina
ドウィナの長斧
Combat Axe of Dowina
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Dex 12
Combat Axe of Krukis
クルキスの長斧
Combat Axe of Krukis
 • AD 9~50
 • AR 10
Combat Axe of Krukis
クルキスの長斧
Combat Axe of Krukis
 • AD 9~55
 • AR 10
Combat Axe of Krukis
クルキスの長斧
Combat Axe of Krukis
 • AD 10~60
 • AR 10
Combat Axe of Krukis
クルキスの長斧
Combat Axe of Krukis
 • AD 10~68
 • AR 10
Combat Axe of Mokosh
モコシの長斧
Combat Axe of Mokosh
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Vit 12
Combat Axe of Mokosh
モコシの長斧
Combat Axe of Mokosh
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Vit 23
Combat Axe of Mokosh
モコシの長斧
Combat Axe of Mokosh
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Vit 31
Combat Axe of Mokosh
モコシの長斧
Combat Axe of Mokosh
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Vit 40
Combat Axe of Porevit
ポレビトの長斧
Combat Axe of Porevit
 • AD 9~48
 • AR 10
 • Dex 4
Combat Axe of Porevit
ポレビトの長斧
Combat Axe of Porevit
 • AD 9~52
 • AR 10
 • Dex 4
Combat Axe of Porevit
ポレビトの長斧
Combat Axe of Porevit
 • AD 11~58
 • AR 10
 • Dex 5
Combat Axe of Porevit
ポレビトの長斧
Combat Axe of Porevit
 • AD 10~66
 • AR 10
 • Dex 9
Combat Axe of Morskoi
モスコイの長斧
Combat Axe of Morskoi
 • AD 9~50
 • AR 10
 • Vit 8
Combat Axe of Morskoi
モスコイの長斧
Combat Axe of Morskoi
 • AD 10~50
 • AR 10
 • Vit 18
Combat Axe of Morskoi
モスコイの長斧
Combat Axe of Morskoi
 • AD 12~50
 • AR 10
 • Vit 20
Combat Axe of Morskoi
モスコイの長斧
Combat Axe of Morskoi
 • AD 9~66
 • AR 10
 • Vit 30
Combat Axe of Rod
ロードの長斧
Combat Axe of Rod
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Str Based on XP [20 (4000 XP)]
Combat Axe of Syen
シエンの長斧
Combat Axe of Syen
 • AD 9~40
 • AR 10
Combat Axe of Stribog
ストリボグの長斧
Combat Axe of Stribog
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Vit -12
 • WS 2
Combat Axe of Stribog
ストリボグの長斧
Combat Axe of Stribog
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Vit -7
 • WS 3
Combat Axe of Lesovik
レゾビクの長斧
Combat Axe of Lesovik
 • AD 9~44
 • AR 10
 • Dex 5
Combat Axe of Lesovik
レゾビクの長斧
Combat Axe of Lesovik
 • AD 9~45
 • AR 10
 • Dex 9
Combat Axe of Pripegala
プリペガラの長斧
Combat Axe of Pripegala
 • AD 9~50
 • AR 10
 • Vit -12
Combat Axe of Pripegala
プリペガラの長斧
Combat Axe of Pripegala
 • AD 9~70
 • AR 10
 • Vit -10
Combat Axe of Chmarnik
チマーニクの長斧
Combat Axe of Chmarnik
 • AD 9~55
 • AR 10
 • Dex -4
Combat Axe of Chmarnik
チマーニクの長斧
Combat Axe of Chmarnik
 • AD 9~66
 • AR 10
 • Dex -4
Combat Axe of Volos
ヴォロスの長斧
Combat Axe of Volos
 • AD 10~60
 • AR 10
 • Dex 4
 • Vit -15
 • WS -1
Combat Axe of Volos
ヴォロスの長斧
Combat Axe of Volos
 • AD 10~77
 • AR 10
 • Dex 7
 • Vit -15
 • WS -2
Combat Axe of Nosferatu
ノスフェラトゥの長斧
Combat Axe of Nosferatu
 • AD 9~58
 • AR 10
 • Def -2
Combat Axe of Nosferatu
ノスフェラトゥの長斧
Combat Axe of Nosferatu
 • AD 9~70
 • AR 10
 • Def -2
Combat Axe of Ved'miak
ヴェドミアクの長斧
Combat Axe of Ved'miak
 • DR 60%
 • AD 9~46
 • AR 10
 • Def -5
 • Vit 38